IPrzedszkole

Sprawdź opłaty i zgłoś nieobecności

Jadłospis

Tygodniowy jadłospis

Kącik rodzica

Zdjęcia z życia grup
“Dobro dziecka naszym, najwyższym celem”

przedszkole to nasz wspólny dom…

“Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz” (J.W.Dawid)

Jesteśmy przedszkolem, które umożliwi dzieciom nabywanie różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

W roku szkolnym 2019/2020 w  przedszkolu obowiązują następujące programy wychowania przedszkolnego

  1. Autor Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek
    tytuł: ,,Kocham Przedszkole’’
  2. Autor Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba- Żabińska tytuł: "Wokół Przedszkola’’

 

Materiały dla rodziców dotyczące realizacji  programu edukacyjnego "Wychowanie do wartości: Przedszkolak poznaje tradycje i obyczaje"

001