IPrzedszkole

Sprawdź opłaty i zgłoś nieobecności

Jadłospis

Tygodniowy jadłospis

Kącik rodzica

Zdjęcia z życia grup

 

 

 

PORADNIK DLA RODZICÓW

Co rodzice robić powinni:

·         Chodzenie do przedszkola powinno być traktowane jako naturalna rzecz (rodzice chodzą do pracy dziecko chodzi do przedszkola.). Rodzice powinni być konsekwentni, gdyż przerywanie rytmu chodzenia przedłuża tylko okres adaptacji. Rodzice w miarę możliwości bądźcie cierpliwi, spokojni i zdecydowani, wasz niepokój może udzielić się dziecku.

 • Drogę do przedszkola możemy odbyć ze znajomym dzieckiem chętnie chodzącym do tego samego przedszkola.
 • Pierwsze dni w przedszkolu wiążą się zwykle z zachwianiem poczucia bezpieczeństwa. Dziecko boi się nie tylko tego co go spotka, ale przede wszystkim tego, że mama nie wróci. Dlatego dobrze jest przez pierwsze dni zabierać dziecko nieco wcześniej z przedszkola. Ponieważ dla malucha bardzo stresująca jest sytuacja, gdy większość dzieci poszła już do domu, a on jeszcze nie. Natomiast po pewnym czasie można stopniowo przedłużać czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Warto zaakceptować płacz dziecka przy rozstaniu – jest to, bowiem naturalna, zdrowa reakcja na nową sytuację (duża labilność uczuć w tym wieku powoduje, że za chwilę będzie się świetnie bawić). W wielu przypadkach, na złagodzenie stresowej sytuacji pomaga dla nowo upieczonego  przedszkolaka zabranie ze sobą kawałka domu. Może to być poduszeczka lub ulubiona zabawka.
 • Powiedzmy dziecku kiedy i kto po nie przyjdzie, Aby nie pogłębiać lęków, umawiając się z synem lub córką, co do pory zabrania do domu zawsze dotrzymujmy słowa. Dzieci nie znają się na zegarku, ale bardzo szybko orientują się, kiedy jest: po śniadaniu, przed leżakowaniem lub  po obiedzie. Jeśli zaś rodzic zdecyduje się na podanie konkretnej godziny musi być przygotowany na to, że „maluch”, co chwila będzie się dopytywał, która godzina.
 • Przyjdźmy po dziecko punktualnie i wręczmy mu mały prezent z okazji zostania przedszkolakiem. Pochwalmy je za jego dzielność i umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji. Jeśli dziecko bardzo płakało, powiedzmy mu, że wszyscy ludzie denerwują się trochę i boją robiąc coś pierwszy raz, ale po kilku dniach czują się pewniej – tak będzie i z nim.
 • Ubierz dziecko w takie  rzeczy, aby łatwo było się dziecku ubrać i rozebrać. Oznacz rzeczy dziecka, by mogło je łatwo rozpoznać.
 • Przyprowadź dziecko do 8:45,  by mogło uczestniczyć w rytuale powitania. Wprowadź dziecko do sali przedszkolnej, przekaż je bezpośrednio nauczycielowi i pożegnaj się z nim krótko.
 • Niezbędne informacje  możesz przekazać nauczycielowi bezpośrednio podczas przyprowadzania i odbierania dziecka. Na dłuższą rozmowę należy umówić się na spotkanie z nauczycielem,

 

Czego rodzice robić nie powinni:

 • Straszyć dziecko przedszkolem (“Poczekaj no, już pani w przedszkolu nauczy cię porządku !”).
 • Zaglądać po pożegnaniu do sali, by sprawdzić czy dziecko się bawi. Jeśli nasza pociecha to zauważy, resztę dnia spędzi przy drzwiach, bo skoro mama zajrzała raz, to może jeszcze raz zajrzy.
 • Rodzice nie powinni podejmować za dziecko decyzji dotyczących spożywania pokarmów  (jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych), warto zachęcać do jedzenia – a może siedząc przy wspólnym stole z kolegami polubi potrawy, których wcześniej nie jadało ???.
 • Dzwonić do przedszkola z pytaniem jak sobie radzi nasza pociecha. Zwykle jest tak, że rodzice niepokoją się dużo bardziej niż ich dzieci. Dziecko po 10 – 15 minutach rozgląda się wokoło i zaczyna bawić, za to mama bardzo zdenerwowana dzwoni kilkakrotnie do przedszkola, by się upewnić, jakie jest samopoczucie jej dziecka. Każdy telefon to konieczność wyjścia z sali wychowawczyni, a więc dodatkowe zachwianie i tak już mocno nadszarpniętego poczucia bezpieczeństwa dzieci.
 • Poddawać się! Jeśli rodzice wzruszeni łzami bądź zdenerwowani tupaniem swojej latorośli zdecydują się zostawić dziecko „jeszcze tylko dzisiaj” w domu, jest to sygnał dla małego inteligenta, aby jeszcze bardziej demonstrować swoje niezadowolenie. Zwykle jest tak, że jedno ustępstwo rodzica sprawia, że wcześniej czy później dziecko postawi na swoim i zostanie w domu na dłużej.

Cele  spotkań  adaptacyjnych

 Głównym celem spotkań adaptacyjnych jest ułatwienie dzieciom pokonania progu przejścia ze środowiska rodzinnego 
do środowiska przedszkolnego, przy aktywnym włączeniu w proces adaptacji osób dorosłych – rodziców i personelu przedszkola
 poprzez :
 
     1. Umożliwienie dzieciom poznania nowego środowiska 
     -   poznanie nauczycieli prowadzących daną grupę 
     -   poznanie sali, otoczenia, drogi do przedszkola 
     -   poznanie rytmu zajęć 
     -   poznanie różnych reguł panujących w przedszkolu
 
    2.  Kształtowanie ich poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
         poprzez wspólne zabawy i rytuały.
 
    3. Zapoznanie rodziców z:
     -  koncepcją pracy i zadaniami przedszkola 
     -  przyszłymi nauczycielkami dziecka 
     -  rytmem pracy przedszkola 
     -  wagą procesu adaptacji, jego znaczeniem dla rozwoju dzieci, rolą
        rodziców i przedszkola w tym procesie 
 
    4. Przygotowanie rodziców na udzielenie dziecku wsparcia i pomocy                                  
w procesie przystosowania do przedszkola .
 
    5. Stworzenie okazji personelowi przedszkola wcześniejszego poznania 
        swoich wychowanków i ich rodziców, nawiązanie z nimi kontaktu,
        oraz uzyskanie informacji zwrotnych od rodziców, o ich oczekiwaniach 
        i niepokojach  dotyczących startu przedszkolnego.