4. Program – metody pracy

“Dobro dziecka naszym, najwyższym celem”

przedszkole to nasz wspólny dom…

“Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz” (J.W.Dawid)

Jesteśmy przedszkolem, które umożliwi dzieciom nabywanie różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

W roku szkolnym 2018/2019 w  przedszkolu obowiązują następujące programy wychowania przedszkolnego

  1. Autor Iwona Broda   tytuł : ,,Od przedszkolaka do pierwszaka’’
  2. Autor Wiesława Źaba- Żabińska, Małgorzata Kwaśniewska
    tytuł: ,,Nasze Przedszkole’’
  3. Autor Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek
    tytuł: ,,Kocham Przedszkole’’
  4. Autor Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba- Żabińska tytuł: Wokół Przedszkola’’

 


wykonanie: GCI, Suchy Las