4. Program – metody pracy

“Dobro dziecka naszym, najwyższym celem”

przedszkole to nasz wspólny dom…

“Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz” (J.W.Dawid)

Jesteśmy przedszkolem, które umożliwi dzieciom nabywanie różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

Psycholog w przedszkolu p. Katarzyna Rawska – Poniedziałek 8:00-13:00

 

W roku szkolnym 2017/2018 w  przedszkolu obowiązują następujące programy wychowania przedszkolnego


1.  “Nasze przedszkole” –  Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska. Wydawnictwo MAC
2. “Kocham przedszkole” – Mirosława Anna Pleskot Agnieszka Staszewska-Mieszek. Wydawnictwo
WSiP
3. “Od przedszkolaka do pierwszaka” P Iwony Brody. Wydawnictwo WSiP cykl wydawniczy “Tropiciele”.
4. “Kolorowy start” W. Żaba Żabińska, M. Kwaśniewska. Wydawnictwo MAC.
6. “Elementarz sześciolatka” S. Doroszuk, J. Gawryszewska, J. Hermanowska, K. Kamińska-Dolata. Wydawnictwo Nowa Era.

 

 


wykonanie: GCI, Suchy Las